System LED Blue Light (UV LED) w mikrosilnikach DENSIM

Raport z oceny klinicznej

Densim LED Blue Light

Celem tego raportu jest poznanie możliwości wykorzystania w stomatologii systemu LED Blue Light (UV LED) zastosowanego w mikrosilnikach DENSIM. Od roku 2010 w artykułach oraz literaturze fachowej kilkukrotnie pojawiały się wzmianki o zastosowaniu promieniowania UV we współczesnej stomatologii. Promieniowanie UVA (320-400 nm), które stanowi jeden z zakresów promieniowania UV, ma optymalną długość fali wzbudzenia wynoszącą 385-395 nm, co może być wykorzystane w praktyce dentystycznej. Poniższy tekst powstał w oparciu o wyniki badania klinicznego przeprowadzonego przez Katherinę Losadę, specjalistę chirurgii stomatologicznej, oraz publikację: Bush M.A., Hermanson A.S., Yetto R.J., Wieczkowski G. Jr et al.: The use of ultraviolet LED illumination for composite resin removal: an in vitro study. 2010.

Testy oraz ocena

Mikrosilnik z diodą UV LED wykorzystano w leczeniu pacjentów w różnym stanie klinicznym do usuwania wypełnień kompozytowych, opracowania ubytków próchniczych oraz wygładzania i polerowania uzupełnień kompozytowych.

Jak to działa?

Densim LED Blue Light

Promieniowanie ultrafioletowe jest wykorzystywane do wzbudzenia fluorescencji komponentów w niektórych żywicach. W rezultacie materiał kompozytowy zawierający żywicę emituje energię w widmie światła widzialnego na poziomie wystarczającym
do powstania niebieskiej poświaty fluorescencyjnej. W oparciu o wyniki badań testowych mikrosilnika z diodą
UV LED można stwierdzić, że wykorzystanie podświetlenia UV w praktyce dentystycznej może być techniką pomocną w ustalaniu obecności wypełnień kompozytowych, których ludzkie oko nie byłoby w stanie wykryć. Fluorescencja wielu z testowanych kompozytów była łatwo wykrywalna (brak fluorescencyjności w kompozytach starego typu), dokładność przylegania brzeżnego oraz nadmiar i niedomiar wypełnienia były doskonale widoczne, podobnie jak nadmiar materiału na powierzchniach stycznych oraz obecność odłamków powstałych w trakcie usuwania zmian próchniczych. Możliwość odróżnienia zębiny i szkliwa w czasie usuwania próchnicy oraz wypełnień kompozytowych jest kolejną zaletą tej techniki.

Zastosowanie w praktyce dentystycznej

Densim LED Blue Light
• Usuwanie starych wypełnień, ze szczególnym uwzględnieniem, czy materiał kompozytowy został całkowicie usunięty.
• Sprawdzanie poprawnego usunięcia materiałów wiążących stosowanych w ortodoncji.
• Wykrywanie zmian próchniczych w czasie opracowywania ubytku (dokładność zależy od głębokości ubytku oraz widoczności
pola zabiegowego).
• Wygładzanie i polerowanie wypełnień kompozytowych oraz łatwe usuwanie cementów kompozytowych.
• Pozabiegowa kontrola krawędzi wypełnień kompozytowych.

Wnioski

Densim LED Blue Light

Korzystanie z mikrosilnika wyposażonego w system UV LED wiąże się z szeregiem zalet i korzyści dla praktyki dentystycznej. Wyodrębnienie zmian próchnicowych oraz ich całkowite usunięcie z ubytków stanowi wyzwanie. Dlatego testowany
produkt może okazać się przydatnym narzędziem. Poleganie jedynie na ocenie wzrokowej i dotykowej w przypadku oceny wypełnienia materiałem kompozytowym, pod względem jego prawidłowego umieszczenia i doboru odcienia, może być problematyczne. Zaś wymiana wykonanego wypełnienia mogłaby stanowić problem. Obecnie wiele materiałów kompozytowych posiada właściwości fluorescencyjne, które są widoczne pod wpływem działania diody UV LED, co przekłada się na pracę bardziej efektywną, mniej inwazyjną i wykonaną w krótszym czasie. Ponadto jest to rozwiązanie proste i niedrogie, które z powodzeniem można stosować w codziennej praktyce dentystycznej.

Źródło: DIPLOMAT DENTAL s.r.o.