MELAquick

MELAquick 12+

Zgrabny. Szybki. Silny.

Ten szybki autoklaw pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze związane z reprocesowaniem kątnic i prostnic. W ciągu zaledwie 7 minut można wysterylizować prostnice, kątnice, instrumenty profilaktyczne i inne (o maksymalnej długości 20 cm) nawet między zabiegami. Dostępne są trzy programy klasy „S”: Wszystkie programy są zgodne ze standardami normy europejskiej EN 13060. Podczas sterylizacji kątnic i prostnic ogromne znaczenie ma skuteczność usuwania powietrza i suszenie instrumentów. Suszenie odbywa się poprzez podłączenie autoklawu MELAquick 12+ do sprężonego powietrza w gabinecie.

MELAquick 12+ p

Urządzenie wolno stojące.

Ten szybki autoklaw w wersji wolno stojącej pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze podczas reprocesowania narzędzi. W ciągu zaledwie 7 minut można wysterylizować końcówki stomatologiczne i inne narzędzia (o długości do 20 cm) – nawet pomiędzy zabiegami. Dostępne są trzy programy w autoklawie MELAquick klasy S: wszystkie są zgodne z europejską normą EN 13060.

UNITY DIPLOMAT

Aby każdy lekarz mógł dostosować unit stomatologiczny do własnych potrzeb, oferujemy bogate wyposażenie dodatkowe, które powstało dzięki wiedzy i praktyce zdobytej przez lata naszego istnienia na rynku sprzętu stomatologicznego.

Oddział WARSZAWA

Oddział w Warszawie
02-175 Warszawa,
ul. Pilchowicka 27
tel. (22) 832 76 01,
tel./fax (22) 832 76 00
e-mail: warszawa@eur-med.pl

EUR-MED Polska Sp. z o.o

EUR-MED Polska Sp. z o.o.
40-303 Katowice,
ul. Le Ronda 26
tel. (32) 204 32 48,
tel. (32) 204 25 99
e-mail: biuro@eur-med.pl